Creu Roja Sant Martí de Tous

 In

Hem realitzat el conjunt de les instal·lacions tècniques:

– Electricitat: Grups electrògens, SAI’s, quadres elèctrics, equipotencials….
– Climatització: Plantes refredadores, climatitzadors
– Telecomunicacions: Interfonia, Rack’s, control intrusió
– Detecció i extinció d’incendis i equipaments

Recent Posts