Alfa es una empresa pionera i referent en el món de les instal·lacions elèctriques de mitja i baixa tensió

En tota mena d’edificis

Indústria
Oficines
Edificis Públics
Hotels
Hospitals
Instal·lacions Esportives
Edificis Comercials
Residencial

Treballem en obra nova i reforma.

“Des del disseny i l’enginyeria eficient a la instal·lació i el manteniment posterior”

mitja

Mitja i Baixa Tensió

· Estacions Transformadores
· Quadres de distribució
· Distribució d’energia
· Gestió i Control
· Automatització

Enllumenat

· Públic
· Viari
· Industrial
· Comercial
· Tècnic (oficines)
· Hospitalari

Serveis

· Altes noves
· Canvis de titular
· Ampliacions de potència
· Certificats elèctrics