Canvis en la factura de la llum

 In Noticies

El passat mes de Gener la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va aprovar la circular 3/2020 on s’estableix una nova metodologia per al càlcul dels costos de l’electricitat. Aquest nou mètode incrementa la recuperació dels costos de la xarxa de transport  i distribució a travès del terme de potència i redueix els costos de l’energia consumida. D’aquesta forma es pretén fomentar l’electrificació i desincentivar la demanda elèctrica punta.

Aquestes modificacions afecten a les dos tipologies contractuals existents en el mercat elèctric, és a dir, tant als Contractes amb preu regulat pel govern i als contracte al lliure mercat amb preu lliure fixat per la companyia elèctrica.

USUARIS POTÈNCIA CONTRACTADA IGUAL O INFERIOR 15kW

Hi hauràn tres tipologies de preus en funció de les hores que es consumeixi energia, podent contractar diferents potències segons l’hora del dia:

  • Hora Més cara → 10h-14h i de 18h-22h
  • Hora Intermitja→ 8h-10h i de 22h-24h
  • Hora Més barata→ 0h-8h ( + Caps de setmana i festius )

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest sistema dificulta la contractació, però permet adaptar-se necessitats del consumidor i reduir factura. <Contractar més potència en hores més barates per connectar el teu vehicle elèctric>

USUARIS POTÈNCIA CONTRACTADA SUPERIOR A 15 kW

  • Tindrà 6 períodes
  • Preus diferents segons període, dia i mes

 

Aquesta metodologia està pendent d’aprovació per part del Govern Espanyol, i es fins aleshores que no es publicarà la metodologia de càlcul d’una part dels costos de la factura.

 

 

Font d’informació ⇒ Institut Català de l’energia 30/01/2020

 

 

Recent Posts
Comments
pingbacks / trackbacks