SERVEIS ENERGÈTICS

A través del departament de Serveis Energètics oferim als nostres clients solucions per aconseguir reduir les despeses energètiques a partir de les dades que ens faciliten i amb la monitorització de consums.

· Optimització de la factura energètica revisant les condicions contractuals amb la comercialitzadora, ajustant la potència contractada i proposant mesures per suprimir recàrrecs innecessaris.
· Seguiment mensual dels consums energètics facilitant indicadors de referència i alertes per un millor control.
· Propostes per a la millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions amb l’objectiu de reduir els consums.
· Estudi detallat de les instal•lacions i dels consums energètics dels seus receptors per facilitar la presa de decisions d’inversió en estalvi i eficiència energètica.
· Implementació d’un sistema de gestió energètica per una major eficiència en els processos productius aconseguint reduir els costos energètics.
Som empresa delegada de:
fenie

Fenie Energia neix l’any 2010, per iniciativa dels instal·ladors elèctrics amb la vocació d’oferir als nostres clients un servei de qualitat en la contractació i gestió de serveis energètics, tenint en compte els valors de la companyia, “Confiança, Proximitat, Senzillesa, Eficiència, Transparència i Dimensió”.