INSTAL·LACIONS INTEGRALS

La nostra experiència i qualificació professional ens habilita per realitzar instal•lacions i manteniments multidisciplinaris: Electricitat, Climatització, Fontaneria, Gas, Contraincendis, Telecomunicacions, Seguretat i Anti intrusisme. Seguretat i Anti intrusisme.

· Centres de protecció maniobra i control
· Quadres de distribució
· Xarxes de distribució interior
· Enllumenat industrial i comercial
· Instal·lació de maquinària
· Automatització, regulació i control
· Domòtica / Innòtica
· Enllumenat públic
· Sistemes individualitzats compactes
· Sistemes centralitzats d’aire i aigua
· Equips VRV
· Tractament integral de l’aire
· Control i regulació
· Calefacció
· Bombeig i tractament d’aigües
· Depuració
· Producció d’aigua calenta sanitària
· Distribució d’aigua calenta sanitària
· Cambres de regulació
· Distribució i connexió d’equips
· Equips de bombejament
· Hidrants
· Boques equipades de 25 i 45 mm
· Extinció automàtica per ruixadors
· Altres sistemes d’extinció automàtica
· Megafonia
· Sistemes de comunicació
· Detecció d’incendis
· Control d’accessos
· Control de presència
· CCTV
· Sistemes anti intrusió